Göteborgs Privata Familjerådgivning

1990 startade landets första privata familjerådgivningsbyrå. Under de år som verksamheten funnits har vi fått många bevis på att våra principer om snabb och flexibel hjälp varit värdefull för många människor.

Vi har lång erfarenhet av samtalsbehandling och handledning inom såväl kommunal som privat regi. Våra yrkeserfarenheter innefattar individ- par- och familjesamtal, ungdomskriser, missbruk etc.

Vi har självklart kontinuerlig handledning.

Vilka är vi?