Göteborgs Privata Familjerådgivning

Vi lever i en tid som ställer höga krav på oss. Hur vi har det i våra relationer påverkar vårt psykiska och fysiska mående.

I olika skeenden i livet utsätts vi för kriser och förändringar som kan göra det svårt för oss att tala med varandra på ett konstruktivt sätt.

Det professionella samtalet erbjuder en möjlighet att komma vidare i dialogen, att utveckla och förändra hur vi ser på varandra.

Inte bara par

Familjerådgivning innebär inte bara samtal med par eller familjer.

Drygt hälften av våra besökare kommer utan sin partner. Ibland inleds kontakten med att den ena partnern kommer, därefter båda tillsammans.

Behovet av enskilda samtal har med åren ökat, allt fler människor lever i dag som ensamstående. Många har stort behov av att få hjälp med sina relationer.

Vi erbjuder även samtal med tonåringar.

Stor lyhördhet

Vi har utvecklat en stor lyhördhet för vilken väg den enskilde eller paret önskar gå. Det har varit av avgörande betydelse att vi lyckats tydliggöra frågeställningarna och "skräddarsy" en behandling som varit lösningsfokuserad och målinriktad.

Hur lång tid tar det?

Om Ni kommer som par brukar det i regel inte behövas många samtal. För många räcker det med fyra till fem samtal. Det händer mycket när båda kommer. Det är en kraftfull åtgärd.

Om Du väljer att komma själv, kan längden variera mycket. En del kommer bara några gånger och för hjälp med att sortera i egna tankar och känslor, andra behöver längre tid.

Ibland återkommer man för att få hjälp när nya problemsituationer uppstår. Eller för att underhålla sin relation.

Anonymitet

Du som söker får givetvis vara anonym.